КИТОБҲОИ ДАРСӢ

КИТОБҲО ДАР СОМОНАИ БИХОН

КИТОБҲОИ ДАРСИИ МҶТИК

Синфи-1

Синфи-2

Синфи-3

Синфи-4

Синфи-5

Синфи-6

Синфи-7

Синфи-8

Синфи-9

Синфи-10

Синфи-11

***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ИЛМ
барои магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ҲУҚУҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ФАРҲАНГШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
КОНСЕПСИЯҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ МУОСИР
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимии фанни
СИЁСАТШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
СОТСИОЛОГИЯ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимӣ фанни
МАНТИҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ИНФОРМАТИКА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Учебная программа по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для неязыковых вузов
***
Барномаи таълими фанни
ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
АХЛОҚ ВА ЗЕБОИШИНОСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
АСОСҲОИ ОМОДАГӢ БА ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДА ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ГЕОГРАФИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН БО АСОСҲОИ ДЕМОГРАФИИ ОН
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
РӮЙХАТИ АСАРҲОИ БАДЕӢ БАРОИ ХОНИШИ БЕРУНАЗСИНФИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ, КИ БОЯД АЗ ҶОНИБИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМ ЧОП ШАВАНД
*
**
ОИД БА ТАСДИҚИ «ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАҲИЯИ ЭССЕ»
***
НОМГӮИ МАВЗӮЪҲОИ ЭССЕ АЗ ФАННИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2020-2021

***
ДАР БОРАИ ҶОРӢ НАМУДАНИ ДАРСИ ЭССЕ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
*
**
ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАЪЛИФИ ЭССЕ
***
МОДУЛИ 1. НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 2. БАНАҚШАГИРИИ ДАРС ДАР АСОСИ СТАНДАРТҲО, КИТОБИ ДАРСӢ ВА ЗАМИМАҲО (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 3. МЕТОДИКА ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 4. АРЗЁБӢ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИМ ОМӮЗГОР)
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАНҲОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК
*
**
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёти тоҷик
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
*
**
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА
***
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанни математика
***
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
 ***
ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
 ***
ТАЪЛИМИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 

***

PRIMARY EDUCATION SUBJECT STANDARDS

***

SYLLABUS FOR PRIMARY EDUCATION TEACHER IN-SERVICE TRAINING ON COMPETENCY BASED EDUCATION

***

БАРНОМАИ НАМУНАВИИ КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

***

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРОН

***

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС

***

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 3 КЛАССА

***

МУСИҚӢ ВА ҲАРАКАТ ДАСТУРИ ТАЪЛИМ БАРОИ КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

***

НАҚШИ РОҲБАЛАД. ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ (ДАСТУРИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДӢ)

***

ОМӮЗИШИ СИСТЕМАНОК ДАР ТАЪЛИМИ ТАБИАТШИНОСӢ (ДАСТУРИ ТАЪЛИМ БАРОИ КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ)

***

РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР АЗ ФАННИ ЗАБОНИ МОДАРӢ (МАРҲАЛАИ ТАЪЛИМИ САВОД ВА ИНКИШОФИ НУТҚ) БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ

***

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХШКОЛ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 4 КЛАССА

***

СТАНДАРТИ ФАНҲОИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ
***

БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ

 ***

БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ 

 ***

БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ) 

 ***

МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ

 ***

МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ
 ***
БАРНОМАИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ ОИД БА ВНМО/БПНМО БАРОИ ОМӮЗГОРОН ВА ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
 ***

БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ 

***

БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ) 

***

МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ

***

МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ
 ***

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ КОРМАНДОНИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ ОИД БА ПЕШГИРӢ ВА ВОКУНИШ БА ҲОДИСАҲОИ ЗӮРОВАРӢ НИСБАТИ КӮДАКОН

***

ҶАНБАҲОИ ТАРБИЯВИЮ ТАЪЛИМИИ БАРОБАРИИ ГЕНДЕРӢ ВА ПЕШГИРИИ ЗӮРОВАРИИ ОИЛАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

***
РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР