ШӮРОИ ОЛИМОН

        Дар таърихи 04 апрели соли 2022 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №3 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд.

 1. Ҳисобот оид ба фаъолияти кормандони шуъбаҳо, лабораторияи илмӣ- таҳқиқотӣ ва китобхонаи илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар семоҳаи аввали соли 2022 (гузориши мудирони шуъбаҳо ва лабораторияи илмӣ-таҳқиқотӣ).
 2. Омӯзишу арзёбии мазмун ва мундариҷаи барномаи таълимӣ ва китобҳои дарсии зинаи таҳсилоти умумии асосӣ бо дарназардошти талаботи замони муосир (гузориши мудири шуъбаи омӯзиши стандарт, нақшаю барнома ва китобҳои дарсӣ Д.Имомназаров).
 3. Ҳисоботи докторантон ва унвонҷӯён оид ба фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ (гузориши унвонҷӯи соли 2-юми таҳсил Шарифова Санавбар ва докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли дуюм Муродова Ҳилола).
 4. Масъалаҳои ҷорӣ.

4.1. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Маҳмадализода Бобоҷон Раҳмон дар мавзӯи “Ҷанбаҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои иттилоотию маърифатии донишҷӯёни МТМК дар раванди таълими фанни таърихи халқи тоҷик”, роҳбари илмӣ н.и.п., Махкамов Д.

        Дар таърихи 03 марти соли 2022 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №2 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Роҳҳои баланд бардоштани сифати таълим ва сатҳи дониши хонандагон аз фанҳои забони русӣ ва англисӣ дар ҳошияи иҷрои таъкидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба МОҶТ (21.12.2021) (гузориши муовини директор оид ба корҳои методӣ, н.и.п. Лутфуллоева П.М.).
 2. Мавқеи стандарти фаннӣ ва барномаҳои таълимӣ дар баланд бардоштани сифати таҳсилот (гузориши мудири шуъбаи омӯзиши стандарт, нақшаю барнома ва китобҳои дарсӣ Д.Имомназаров).
 3. Ҳисоботи докторантон ва унвонҷӯён оид ба фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ (гузориши унвонҷӯи соли 3-юми таҳсил Ризоева Нигинамо Маҳмадуллоевна ва докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли дуюм Алиев Рауф Муминҷонович).
 4. Масъалаҳои ҷорӣ.

4.1. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва маќоми роҳбари илмии  унвонҷӯи соли якум Алихонзода Дилбар Алихон дар мавзӯи “Шароитҳои иҷтимоию мадании тарбияи насли наврас дар асоси одату анъанаҳои халќи тоҷик”,  роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Иматзода Лутфия Маҳмадулло. 

        Дар таърихи 31 январи соли 2022 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №1 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Самтҳои фаъолияти кормандони ПРМ вобаста ба иҷрои нақшаи корӣ ва нақша-чорабиниҳои ВМИҶТ «Доир ба фаъолияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2022» (гузориши муовини директор оид ба корҳои илмӣ, н.и.п. С.Туронов).
 2. Мавқеи ҳамкории педагогии оила ва муассисаи таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар мисоли МТМУ вилояти Хатлон (гузориши мудири шуъбаи педагогика ва психология, н.и.п. Н.Абдурашитов).
 3. Масъалаҳои ҷорӣ.

3.1. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури методии И.Давлатшоев, Ф.Аҳмадова, Ш.Рӯзиева “Асосҳои педагогии тарғиби мероси маънавии таърихи пурифтихори халқи тоҷик миёни наврасону ҷавонон” (104 саҳифа).

3.2. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури методии Маҳмадбек (Аҳмад) Заробеков “Ҳаёту фаъолияти нобофтаи муаллим” (256 саҳифа).

3.3. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Камолова Ҷамила “Дидактикаи ташаккули тафаккури математикии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарсҳои математика”, роҳбари илмӣ н.и.п., Қурбонов С.Р.

3.4. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Қосимова Шаҳноза Холиқовна “Педагогические основы развития речевого этикета учащихся 5-9 классов на уроках русского языка” (“Асосҳои педагогии инкишофи одоби муоширати хонандагони синфҳои 5-9 дар дарсҳои забони русӣ”), роҳбари илмӣ н.и.п. Ҷонмаҳмадова Гулрафтор Шералиевна.

3.5. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Қодирова Нигина “Ташкили ҳамкории мураббия бо волидон мавриди банақшагирӣ ва ташкили раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ” (Организация совместной работы воспитателя с родителями при планировании и организации образовательного процесса в ДОУ), роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Иматзода Лутфия Маҳмадулло.

        Дар таърихи 31 декабри соли 2021 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №11 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Ҳисобот оид ба фаъолияти кормандони шуъбаҳо, лабораторияи илмӣ- таҳқиқотӣ ва китобхонаи илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 (гузориши директори муассиса д.и.п., профессор Иматзода Л.М.).
 2. Рафти иҷрои қарорҳои Шурои олимон (гузориши котиби илмӣ М.Абдуллозода).
 3. Баррасӣ ва тасдиқи нақшаҳои кории ПРМ, Шурои олимон ва сохторҳои Пажӯҳишгоҳ барои соли 2022 (гузориши муовини директор оид ба корҳои илмӣ, н.и.п. Туронов С.Ш.).
 4. Ҳисобот оид ба масъалаҳои хоҷагидорӣ (гузориши мудири хоҷагӣ А.Сангов).
 5. Ҳисобот оид ба масъалаҳои молиявӣ (гузориши сармуҳосиб Далери Назар).
 6. Ҳисобот оид ба фаъолияти кормандони шуъбаи кадрҳо (гузориши мудири шуъбаи кадрҳо Х.Ҳакимова).
 7. Масъалаҳои ҷорӣ.

7.1. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури методии Султонмурод Туронов ва Шакармо Суриева “Андешаҳо перомуни такмили стандарт, барномаи таълимӣ ва китобҳои дарсӣ” (75 саҳифа).

7.2. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури методии Буриев Б. ва Ҳакимова Б. “Методикаи ташкили корҳои берун аз синф аз математика дар мактабҳои камнуфус” (100 саҳифа).

7.3. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури методии Буриев Б. ва Ҳакимова Б. “Умумтаълим муассасаларининг бошланғич синф ӯқитувчилар учун методик қӯлланма” (141 саҳифа).

7.4. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли якум Ҳасанов Хуршед Раҷабович “Хусусиятҳои вайроншавии нутқи шифоӣ-хаттӣ ва роҳҳои бартарафкунии он дар кӯдакони синфҳои ибтидоӣ”, роҳбари илмӣ н.и.п., дотсент Рамазонова Р.С.

7.5. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Мадумарова Мухлисахон “Ташаккули маданияти нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарсҳои забони модарӣ тавассути технологияи муосири таълим” (“Формирование культуры речи учащихся начальных классов на уроках родного языка средствами современной технологии”), роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Иматзода Лутфия Маҳмадулло.

7.6. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли якум Лундукова Ҷавоҳира “Ташаккули сифатҳои ахлоқии кӯдакони синни калони томактабӣ дар раванди тарбияи иқтисодӣ”, роҳбари илмӣ н.и.п. Котибова Шарифамоҳ Пирмаҳмадовна.

7.7. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли якум Қодирова Меҳрангез “Заминаҳои методии истифодаи бозӣ ҳамчун воситаи инкишофи қобилиятҳои эҷодии кӯдакони синни томактабӣ”, роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Иматзода Лутфия Маҳмадулло.

7.8. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли якум Мирзохонова Нилуфар “Ташаккули муносибати ахлоқӣ-зебоипарастӣ ба муҳити атроф дар кӯдакони синни томактабӣ”, роҳбари илмӣ н.и.п. Котибова Шарифамоҳ Пирмаҳмадовна.

7.9. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Давлатова Муяссара “Асосҳои педагогию методии идоракунии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилотии миёнаи умумӣ ва мактабҳои типи нав”, роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Иматзода Лутфия Маҳмадулло.

7.10. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Қодирова Нигина “Ташкили ҳамкории мураббия бо волидон мавриди банақшагирӣ ва ташкили раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ” (Организация совместной работы воспитателя с родителями при планировании и организации образовательного процесса в ДОУ), роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Иматзода Лутфия Маҳмадулло.

        Дар таърихи 02 декабри соли 2021 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №10 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Роҳҳои ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯён дар МТОК (гузориши мудири шуъбаи таҳсилоти олии касбӣ ва баъди дипломӣ н.и.п. Ҷ.Ҳакимова).
 2. Инноватсияи таълим ва нақши он дар баландбардории сатҳи дониши хонандагон аз фанҳои табиӣ-риёзӣ (гузориши мудири лабораторияи илмӣ-таҳқиқотӣ М.Сафаров).
 3. Ҳавасмандгардонии худомӯзии хонандагон зимни омӯзиши забони русӣ дар шароити ислоҳоти соҳа (гузориши мудири шуъбаи мактабҳои камнуфус ва таҳсилоти ақалиятҳои миллӣ н.и.п. Г.Ҷонмаҳмадова).
 4. Ҳисоботи докторантон ва унвонҷӯён оид ба фаъолияти илмӣ — таҳқиқотӣ (гузориши унвонҷӯи соли 3-уми таҳсил Сафарова Майрамбӣ Давлатовна).
 5. Масъалаҳои ҷорӣ.

5.1. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури таълимӣ-методии Палавонов Амоншо Муминович оид ба “Истифодаи технологияҳои муосири инноватсионӣ дар таълими фанни таърихи халқи тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ” (75 саҳифа).

5.2. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи доктории ходими илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, мудири шуъбаи фанҳои табиию риёзӣ ва технологияи иттилоотӣ, н.и.п. Қурбонов Сулаймон Раҷабекович “Методические основы формирования профессиональных качеств учителя математики в условиях инновационной среды (на примере Республики Таджикистан)” (Асосҳои методии ташаккули сифатҳои касбии муаллими фанни математика дар шароити фазои инноватсионӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон), мушовири илмӣ д.и.п., профессор, узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Мансур Нугмонов.

5.3. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Сафарова Гулдаста “Ташаккули тафаккури эҷодии хонандагони синфҳои 6-9 дар дарсҳои забони модарӣ тавассути технологияи муосири таълим”, роҳбари илмӣ н.и.п. Котибова Шарифамоҳ Пирмаҳмадовна.

5.4. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Каримов Ҳусайн “Рушди малакаҳои хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ тавассути технологияи муосири рақамӣ”, роҳбари илмӣ н.и.п. Котибова Шарифамоҳ Пирмаҳмадовна.

5.5. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Аскарова Уғилджон Ҳайдаровна “Назария ва усулҳои истифодаи воситаҳои технологияҳои педагогии инноватсионӣ дар таълими забони англисӣ дар низоми мактаби олӣ дар шароити ҷаҳонишавии ҷомеа (дар мисоли мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Шомуродзода Х.Р.

5.6. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии доктор аз рӯи ихтисос (PhD) Қурбонзода Ҳусен Нурмуҳаммад “Системаи инноватсиони омӯзиши синтаксис дар дарсҳои забони тоҷикии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ”, роҳбари илмӣ н.и.ф. Шаҳлои Абдуализодаи Тоҳириён.

5.7. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури таълимӣ-методии Буриев Б., Сангинов Н. “Ҳалли масъалаҳои ғайристандартӣ – омили муҳими рушди тафаккур” (180 саҳифа).

        Дар таърихи 02 ноябри соли 2021 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №09 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Масъалаҳои муосири психологию педагогии тарбия: мушкилот ва дурнамо (гузориши мудири шуъбаи педагогика ва психология Н.Абдурашитов).
 2. Татбиқи барнома, консепсия ва стратегияҳои давлатӣ дар Пажӯҳишгоҳ (гузориши муовини директор оид ба корҳои методӣ П.Лутфуллоева).
 3. Натиҷаи аттестатсияи аспирантону унвонҷӯён (гузориши мудири шуъбаи тайёрнамоии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ М.Султонмамадова).
 4. Ҳисоботи докторантон ва унвонҷӯён оид ба фаъолияти илмӣ — таҳқиқотӣ (гузориши аспиранти соли 4-уми таҳсили ғоибона Раҷабов Ҳаёт Холович).
 5. Масъалаҳои ҷорӣ.

5.1. Оид ба иваз намудани роҳбари илмии Фозилов Шерафкан Орзухоҷаевич, мавзӯи рисолаи илмӣ “Асосҳои педагогии иҷтимоишавии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шароити ҷомеаи муосир (дар мисоли Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, роҳбари илмӣ н.и.п. Котибова Шарифамоҳ Пирмаҳмадовна.

5.2. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури тарбиявӣ-методии Маҳкамов Дастам “Мактаб барои кӯдакони нуқсони нутқдошта” (80 саҳифа).

        Дар таърихи 30 сентябри соли 2021 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №08 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Ҳисобот оид ба фаъолияти кормандони шуъбаҳо, лабораторияи илмӣ- таҳқиқотӣ ва китобхонаи илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар нуҳ моҳи соли 2021 (гузориши мудирони шуъбаҳо, лабораторияи илмӣ-таҳқиқотӣ ва китобхоани илмӣ).
 2. Роҳҳои мутобиқ намудани барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии кишвар ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот (гузориши мудири шуъбаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ Д.Махкамов).
 3. Ҳисоботи докторантон ва унвонҷӯён оид ба фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ (гузориши докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли 1-уми таҳсил Аминов Абдулмаҷид Исоқович ва докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли 2-юми таҳсил Икромова Дилрабо Валиевна).
 4. Масъалаҳои ҷорӣ.

4.1. Баррасӣ ва ба чоп тавсия намудани дастури тарбиявӣ-методии Маҳкамов Дастам ва Зулфонов Баҳрон “Тарбия асоси ҷомеа” (120 саҳифа).

4.2. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Суриева Шакармо Чоршанбиевна “Тарбияи ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ зимни омӯзиши “Тоҷикон”-и акдемик Бобоҷон Ғафуров», роҳбари илмӣ н.и.п. Туронов Султонмурод Шарофович.

4.3. Муҳокима ва баррасии мавзӯи рисолаи илмӣ ва мақоми роҳбари илмии унвонҷӯи соли якум Одилзода Дилбар “Шароитҳои иҷтимоӣ-педагогии тарбияи ватандӯстии наврасон бо истифодаи педагогикаи халқӣ» (Социально-педагогические условия патриотического воспитания подростков средствами народной педагогики), роҳбари илмӣ д.и.п., профессор Маҷидова Бибиҳафиза.

        Дар таърихи 31 августи соли 2021 дар Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Шурои олимон №07 баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд:

 1. Мазмун ва мундариҷаи мазмуни таҳсилот дар замони муосир (гузориши мудири шуъбаи омӯзиши стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ Д.Имомназаров).
 2. Истифодаи намудҳои мухталифи варзиш ва нақши онҳо дар таъмини тарзи ҳаёти солими ҷомеа (гузориши мудири шуъбаи фанҳои технологияи меҳнат, тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии ҳарбӣ Б.Мирбобоева).
 3. Ҳисоботи докторантон ва унвонҷӯён оид ба фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ (гузориши докторант аз рӯйи ихтисос (PhD) соли 1-уми таҳсил Рустамова Зарина Тоҳирҷоновна).
 4. Масъалаҳои ҷорӣ.

4.1. Оид ба иваз намудани мавзӯъ ва роҳбари илмии Иқболова Зарангез “Нақши саҳначаҳо дар рушди инкишофи нутқи щифоии хонандагони синфҳои 7-9-и МТМУ (дар мисоли таълими забони англисӣ)”, роҳбари илмӣ н.и.п. Лутфуллоева Парвина Маҳмадуллоевна.

4.2. Оид ба иваз намудани роҳбари илмии Шехов Акбар Маҳмадиевич, мавзӯи рисолаи илмӣ “Ташкили технологияи педагогии таъмини тафриқа дар фаъолияти хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ”, роҳбари илмӣ д.и.п. Гулмадов Файз.